Diş İmplantı

Dental implantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve insan dokuları ile uyumlu malzemeden üretilmiş yapay diş kökleridir. Çoğunlukla yüzey özellikleri geliştirilmiş titanyumdan üretilen diş köklerini taklit edecek şekilde dizayn edilen çeşitli boy ve çaplarda üretilen vida şeklinde yapılardır.

Dental implant tedavisi iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama implantın yerleştirileceği bölgede kullanılmasına karar verilen implantın boy ve çapına uygun bir yuvanın komşu dişlere, yumuşak dokulara ve diğer anatomik yapılara zarar vermeden doğru pozisyonda ve ideal açıda hazırlanması ve onu takiben hazırlanan yuvaya implantın yerleştirildiği cerrahi aşamadır. İmplant kemik içine yerleştirildikten sonra vücudun bir parçası haline gelmesi, kemikle kaynaşması için gerekli olan iyileşme süreci başlar. Bu süreç yaklaşık olarak üç ay kadardır ancak bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun olabilir. Bekleme süresinin sona ermesiyle birlikte ikinci aşamaya geçilir ve implantların üzerine tedavinin başlangıcında planlanmış olan protezlerin yapımına başlanılır. Bu aşamada yapılacak olan protezin tipine göre iki gün ile iki hafta arasında değişmektedir.

Dental Implant Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Çene kemiğinin hacimsel olarak yeterli olduğu, sağlık problemi olmayan çene gelişimini tamamlamış her bireye ve hatta kemiğin yeterli olmadığı durumlarda ileri cerrahi tekniklerden faydalanarak dental implantlar uygulanabilir. İmplant tedavisi planlanan eksik diş bölgesindeki kemik miktarının yeterli olup olmadığı, hastanın mevcut ağız sağlığı ve hastanın alışkanlıkları (sigara, alkol kullanımı, diş sıkma vs) değerlendirilir. Bunlarla birlikte tedavinin başarılı olabilmesi için tedavi planlaması yapılırken hastanın sistemik durumu çok iyi değerlendirilmelidir. Kontrol altında olmayan diyabet, kemik metabolizmasını ilgilendiren hastalıklar, kalp-damar hastalıkları, kanama pıhtılaşma bozukluklarının yanı sıra geçirilmiş kemoterapi veya radyoterapi tedavisi mevcutsa, hasta mutlaka ilgili doktoru ile yazılı şekilde konsülte edilmelidir.

Implant Tedavisi Süreci

İmplant tedavisinin cerrahi aşaması ile ilgili hastalarda yoğun bir kaygı mevcut olabilir. Ancak rahatlıkla söyleyebilir ki implant yaptıran her hasta geçmişinde mutlaka bir diş çekimi tecrübesi yaşamıştır ve bu işlemi de diş çekimi ile kıyasladığı için gergindir. Oysa dental implantın yerleştirilmesi aşaması hasta açısından diş çekimi işleminden daha basit, ağrısız ve konforlu bir işlemdir ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanır. Hasta işlem sonrasında doktorunun tavsiyelerine uyduğu takdirde ve reçete edilen ilaçlarını doğru şekilde kullandığında herhangi bir problem yaşamaz. Tedavin ikinci aşaması olan protez kısmı ise normal protez işlemleri ile hemen hemen aynıdır ve hasta açısından sıkıntısızdır. Tercihen iki aşama arasında hastaya fonksiyon amaçlı geçici protezlerde kullandırılabilir.

Dental implantların yerleştirilmesi işleminin cerrahi bir işlem olması nedeniyle bu işlemin tercihen bir ‘Çene Cerrahisi Uzmanı’ tarafından yapılması uygundur. Bu alanda uzmanlaşmış bir hekimin işlem öncesi, işlem esnasında ve işlem sonrasındaki yaklaşımları ve tecrübeleri hasta açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Tedavinin yapılacağı ortam, cerrahinin gerekliliklerine uygun steril bir ortam olmalıdır. Kullanılacak tüm materyallerin steril oluşu ve uygunluğu hekimin sorumluluğundadır. Hekimin ve ortamın uygunluğu kadar yardımcı personelin de işlerinde ehil olması önemlidir.

Implant Tedavisi Sonrası

Titanyumdan üretilen dental implantların kemikle birleşerek vücudun bir parçası olmaları süreci, canlı organ nakillerinden çok daha farklı bir mekanizma ile gerçekleşir. Bu nedenle bu tedavi yöntemi için doku uyuşmazlığı, kan uyuşmazlığı gibi durumlardan bahsedilemediği gibi işlem öncesi özel birtakım testlere de gereksinim yoktur. Toplumda dental implantların bünye tarafından reddedilmesi olarak nitelendirilen durumun ispatlanmış bilimsel bir dayanağı yoktur. Aynı şekilde dental implantların üretiminde kullanılan titanyumun alerjik reaksiyon oluşturduğuna ya da başka hastalıklara neden olduğuna dair yayınlanmış bilimsel herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır.

Dental implantların yerleştirilmelerinden sonra kemikle bütünleşmemeleri sonucunda başarısızlıklarından bahsedilebilir. Başarısızlıkla sonuçlanan tedavilerin nedenlerinde ilk sırayı işlem sonrasında hastanın hekiminin tavsiyelerine dikkat etmemesi sonucunda implantların çevresinde enfeksiyonların oluştuğu durumlar almaktadır. Bunu yanlış tedavi planlamaları ve yetersiz cerrahi teknik izlemektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; 30 yılı aşkın süredir konu ile yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları ışığında dental implantların başarısı çeşitli koşul ve markalar göz önünde bulundurularak yüzde 90-98 arasında bildirilmektedir. Yani uygun şartlar sağlandığında ve doğru bir tedavi süreci izlendiğinde dental implantların başarısızlığı yok denecek kadar azdır.

Bir ya da birden fazla diş kaybının dental implantlar ile tedavi edilebilmesinin yanı sıra, hastanın tüm dişlerini kaybettiği durumlarda da dental implantları kullanarak tedavi sağlayabilmek mümkündür. Tüm dişlerini kaybetmiş bir hastada bir çeneye sekiz adet implant yerleştirerek sabit bir protez yapılması için gerekli zemin hazırlanabilir. Yerleştirilecek implant sayısı hastaya göre değişiklik gösterebilir. Bununla beraber dental implantlardan tutuculuk sağlamak amacıyla da yararlanılabilir. Yoğun kemik kaybı mevcut ve ileri cerrahi işlemlerden çekinen hastalarda bir çeneye 2 veya 4 adet implant yerleştirilerek, bu implantlar üzerine hareketli protezler yapılabilir. Bu tedavi seçeneğinde amaç estetiği sağlayan ve fonksiyon esnasında hareket etmeyen protezler ile hastanın hayat standartını yükseltmektir.

X
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hi,
how can we help you?